Kontakt

Grupa Open S.A.

ul.Postolińska 8,
51126 Wrocław

email: info@​grupaopen.​pl

Biuro Hand­lowe

ul.Fabryczna 20A
53609 Wrocław
tel.+48 71 354 86 86
fax +48 71 354 86 99


Pokaż Grupa Open S.A. na więk­szej mapie

Odd­ział w Warszawie

ul.Sosnkowskiego17
02495 Warszawa
tel. +48 22 478 37 99
fax +48 22 478 26 55


Pokaż Grupa Open S.A. na więk­szej mapie